produkte

Tërheqje e parakohëshme

Pagesat e parakohshme iu mundësohen anëtarëve të cilët kërkojnë t’i tërheqin asetet e tyre përpara se të plotësojnë kushtet për […]
read more

Pension familjar

Pensionin familjar e përfitojnë  pjesëtarët e familjes së anëtarit të fondit, i cili vdes para se ai të plotësojë kushtet […]
read more

Pension invaliditeti

Pensioni i Invaliditetit mundësohet nga Fondi i Pensioneve Private SIGAL anëtarit të fondit, në rastet kur ai bëhet i paaftë […]
read more

Pensione pleqërie i parakohshëm

Pensioni i parakohshëm për anëtarin e fondit të pensionit  përfitohet 5 vjet para se ai ose ajo të mbushë moshën […]
read more

Pensione pleqërie

Fondi i Pensioneve Private SIGAL mundëson pension pleqërie i cili mund të tërhiqet kur anëtari i Fondit mbush moshën për […]
read more