Njoftim SHAFP

Të nderuar anëtarë të Fondit të Pensioneve Vullnetare SIGAL,

Në respektim të detyrimeve ligjore per transparencen ju njoftojmë se me Vendim nr 3, datë 20.12.2019, të Keshillit te Administrimit te Shoqerise Administruese te Fondit te Pensioneve Sigal Life Uniqa Group Austria është vendosur për vitin 2020, Kostoja e Administrimit të Shoqërise Administruese nga 3% do te jete 2.5%. Kjo mase merret per te  rritur fitimin nga investimi i anëtarëve të fondit si dhe duke ndikuar kështu në rritjen anëtarësimeve të reja.

Duke Ju ofruar besueshmëri e kopetencë profesionale,

Fondi i Pensioneve Vullnetare SIGAL

×
Përshëndetje,

Kliko "Kujdesi ndaj Klientit" dhe kontaktoni me një përfaqësues të SIGAL UNIQA për të biseduar në WhatsApp ose na shkruani

në adresën e emailit: [email protected]

ose na telefononi: +355 4 22 33 308.

 

×

Merr Kuotim

Për cfare jeni i interesuar?

Sa Deshironi të Investoni?
Të dhënat tuaja: