Rruga Donika Kastrioti, Tiranë
Hënë - Premte : 08:00 - 16:30

Organet Drejtuese

KËSHILLI I ADMINISTRIMIT

Adrian Totokoci

Kryetar i Këshillit të Administrimit

Ardian Totokoci, vjen nga një eksperiencë e gjatë në fushën e menaxhimit. Në cilësinë e Drejtorit Ekzekutiv ai drejton dy nga shoqëritë më të suksesshme të automjeteve në Shqipëri: PEUGEOT , Shoqëria “AVEL” sh.p.k dhe TOYOTA, Shoqëria “ALTO” sh.p.k

Edvin Hoxhaj

Anëtar i Këshillit të Administrimit

Z.Edvin Hoxhaj, Administrator i Përgjithshëm i Shoqërisë “Sigal Life Uniqa Group Austria” me një eksperiencë të pasur në fushën e sigurimeve në përgjithësi dhe atë të jetës e risigurimeve në veçanti.

Abdyl Sarja

Anëtar i Këshillit të Administrimit

Abdyl Sarja, në cilësinë e Drejtorit të Departamentit Juridik të shoqërisë më të madhe të Sigurimeve në Shqipëri “SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA” sh.a ka një përvojë të mirë të vendosjes së standarteve organizative e ligjore të shoqërisë.

Klement Mersini

Anëtar i Këshillit të Administrimit

Z.Klement Mersini, Drejtor i Departamentit të Financës në kompaninë më të madhe të Sigurimeve në Shqipëri “Sigal Uniqa Austria” me një formim e eksperiencë të pasur në fushën financiare.

Elvis Ponari

Anëtar i Këshillit të Administrimit

Administrator i Përgjithshëm (nga data 21.06.2020) i SH.A.F.P. SIGAL Life UNIQA Group AUSTRIA, e cila ka rreth 8’250 anëtarë, zyra në gjithë Shqipërinë dhe vlerë neto të aseteve rreth 1’511’000’000 Lekë ( mbi 12 milion Eur). Z. Elvis Ponari është inxhinier financiar me arsim pasuniversitar. Zotëron master në Administrim Biznesi (MBA) në banka dhe sigurime dhe master shkencor (MSc) në Financë. Me një eksperiencë 10 vjeçare në sigurime në Vjenë, Austri, ku ka mbajtur pozicionin si Drejtor Rajonal në UNIQA Group Austria.

Gjithashtu, Z. Elvis Ponari ka dhe një eksperiencë 3 vjeçare si drejtues në Bankën e Shqipërisë, dhe më pas në rolin Drejtues Ligjor i kompanisë vendase ALBGAZ. Aktualisht, është dhe anëtar bordi tek SIGAL UNIQA Group Austria në Kosovë.

Përpos ekspertizës, Z. Elvis Ponari ka qënë lektor në trajnime të shumta në fushën e auditimit, mbikëqyrjes, menaxhimit të riskut, menaxhimit financiar dhe buxhetimit në universitete dhe në institucione financiare vendase dhe të huaja.
×
Përshëndetje,

Kliko "Kujdesi ndaj Klientit" dhe kontaktoni me një përfaqësues të SIGAL UNIQA për të biseduar në WhatsApp ose na shkruani

në adresën e emailit: [email protected]

ose na telefononi: +355 4 22 33 308.

 

×

Merr Kuotim

Për cfare jeni i interesuar?

Sa Deshironi të Investoni?
Të dhënat tuaja: