Kur anetari bëhet i paaftë për punë gjate kohes se anëtarësimit në mënyrë të përhershme gje kjo e cila te vertetohet konform legjislacionit në fuqi.
Ne kete rast anetarit i lind e drejta e terheqjes se aseteve ne llogarine e tij ne te njejten forme si ne rastet e pensionit te pleqerise apo pensionit te parakohshem.

Kerko me shume informacion

Sido që të jetë nevoja juaj për mbulimin e sigurimeve, ne jemi këtu për të ndihmuar.
×
Përshëndetje,

Kliko "Kujdesi ndaj Klientit" dhe kontaktoni me një përfaqësues të SIGAL UNIQA për të biseduar në WhatsApp ose na shkruani

në adresën e emailit: [email protected]

ose na telefononi: +355 4 22 33 308.

 

×

Merr Kuotim

Për cfare jeni i interesuar?

Sa Deshironi të Investoni?
Të dhënat tuaja: