Kur anëtari bëhet i paaftë për punë gjatë kohës së anëtarësimit në mënyrë të përhershme. Anëtarit i lind e drejta e tërheqjes së aseteve në llogarinë e tij në të njëjtën formë si në rastet e pensionit të pleqërisë.

Kërko më shumë informacion

Sido që të jetë nevoja juaj për mbulimin e sigurimeve, ne jemi këtu për të ndihmuar.
×
Përshëndetje,

Kliko "Kujdesi ndaj Klientit" dhe kontaktoni me një përfaqësues të SIGAL UNIQA për të biseduar në WhatsApp ose na shkruani

në adresën e emailit: [email protected]

ose na telefononi: +355 4 22 33 308.

 

×

Merr Kuotim

Për cfare jeni i interesuar?

Sa Deshironi të Investoni?
Të dhënat tuaja: