Përfitim pensioni kur mbush moshën e pensionit të parashikuar me ligj për sistemin e pensionit të detyrueshëm. Në këtë rast anëtari ka të drejtë që shumën e aseteve të akumuluara deri në këtë moshë ta tërheqë në dy forma:

  • Në formë të menjëhershme duke tërhequr të gjitha asetet
  • Në formë pensioni mujor deri në përfundim të aseteve në llogarinë e tij

Kërko më shumë informacion

Sido që të jetë nevoja juaj për mbulimin e sigurimeve, ne jemi këtu për të ndihmuar.
×
Përshëndetje,

Kliko "Kujdesi ndaj Klientit" dhe kontaktoni me një përfaqësues të SIGAL UNIQA për të biseduar në WhatsApp ose na shkruani

në adresën e emailit: [email protected]

ose na telefononi: +355 4 22 33 308.

 

×

Merr Kuotim

Për cfare jeni i interesuar?

Sa Deshironi të Investoni?
Të dhënat tuaja: