Pension Pleqerie, kur mbush moshën për pension të plotë pleqërie sipas ligjit Për Sigurimet  Shoqërore.

Ne kete rast anetari ka te drejte qe shumen e aseteve te akumuluara deri ne kete moshe ta terheqe ne dy forma :

-Ne forme te menjehershme (duke terhequr te gjithe shumen menjehere)

-Ne forme pensioni mujor deri ne perfundim te aseteve ne llogarine e tij (duke terhequr cdo muaj nje shume te caktuar nga vete anetari).

Kerko me shume informacion

Sido që të jetë nevoja juaj për mbulimin e sigurimeve, ne jemi këtu për të ndihmuar.
×
Përshëndetje,

Kliko "Kujdesi ndaj Klientit" dhe kontaktoni me një përfaqësues të SIGAL UNIQA për të biseduar në WhatsApp ose na shkruani

në adresën e emailit: [email protected]

ose na telefononi: +355 4 22 33 308.

 

×

Merr Kuotim

Për cfare jeni i interesuar?

Sa Deshironi të Investoni?
Të dhënat tuaja: