Anetari në cdo kohë e në cdo rrethanë mund te terheqe asetet e tij edhe para mbushjes se moshes se Pensionit. Kjo terheqje shoqerohet me penalitet bazuar ne Rregulloret e nxjerra ne zbatim te Ligjit te Pensioneve Vullnetare nr.10197 date 10.12.2009.

Kerko me shume informacion

Sido që të jetë nevoja juaj për mbulimin e sigurimeve, ne jemi këtu për të ndihmuar.
×
Përshëndetje,

Kliko "Kujdesi ndaj Klientit" dhe kontaktoni me një përfaqësues të SIGAL UNIQA për të biseduar në WhatsApp ose na shkruani

në adresën e emailit: [email protected]

ose na telefononi: +355 4 22 33 308.

 

×

Merr Kuotim

Për cfare jeni i interesuar?

Sa Deshironi të Investoni?
Të dhënat tuaja: