Një tjetër mundësi e pensionit privat është tërheqja e parakohëshme e aseteve. Anëtari në çdo kohë dhe në çdo rrethanë ka të drejtë të tërheqë asetet e tij edhe para mbushjes së moshës së pensionit.

Kërko më shumë informacion

Sido që të jetë nevoja juaj për mbulimin e sigurimeve, ne jemi këtu për të ndihmuar.
×
Përshëndetje,

Kliko "Kujdesi ndaj Klientit" dhe kontaktoni me një përfaqësues të SIGAL UNIQA për të biseduar në WhatsApp ose na shkruani

në adresën e emailit: [email protected]

ose na telefononi: +355 4 22 33 308.

 

×

Merr Kuotim

    Për cfare jeni i interesuar?

    Sa Deshironi të Investoni?
    Të dhënat tuaja: