Rruga Donika Kastrioti, Tiranë
Hënë - Premte : 08:00 - 16:30

Format e Pensionit

Format e Pensionit

Nëse nuk bën asgjë sot, e ardhmja do të jetë shumë më e vështirë!

Rreth Shërbimeve Tona

Fondi i Pensionit Vullnetare “SIGAL” është një fond transparent, i hapur, që siguron një  transparencë të vazhdueshme me anëtarët e tij.

Kjo siguron:

Nepermjet kartes se pensionit ,mundësi kontrolli 24 orë në llogaritë individuale për të siguruarit nëpërmjet faqes së internetit  www.fppsigal.com.al

Njoftim me shkrim një herë në vit nga fondi për gjëndjen e aseteve  të secilit prej anëtarëve.

×
Përshëndetje,

Kliko "Kujdesi ndaj Klientit" dhe kontaktoni me një përfaqësues të SIGAL UNIQA për të biseduar në WhatsApp ose na shkruani

në adresën e emailit: [email protected]

ose na telefononi: +355 4 22 33 308.

 

×

Merr Kuotim

Për cfare jeni i interesuar?

Sa Deshironi të Investoni?
Të dhënat tuaja: